Elektrik howpsuzlygy laboratoriýasy

Laboratoriýa syn

Anbotek Elektrik Howpsuzlyk Laboratoriýasy, täjirçilik we ýaşaýyş elektrik we elektronik önümlerindäki dürli taslamalar üçin howpsuzlyk synagyny we sertifikat bermek üçin kompaniýanyň iň irki barlaghanalarynyň biridir.“Anbotek” synag guramasynda öňdebaryjy synag enjamlary we gurallary bar.Müşderi synagynyň we şahadatnamasynyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyryp biljek howpsuzlyk in engineeringenerçiliginde baý tejribe we 20-den gowrak hünärmen tehniki inersener.

Laboratoriýa mümkinçilikleri Giriş

Hyzmat çäkleri

• Müşderilere önümiň dizaýny wagtynda arassalamak, süýşmek aralygy we galyndy üýtgemezligi üçin gurluş dizaýnyna baha bermek ýaly potensial howplary aradan aýyrmaga kömek ediň.

• Elektrik synagyny geçiriň, gurluş taýdan baha beriň we önümden öňki sertifikasiýa tapgyry üçin audit hasabatyny iberiň.

• Şahadatnama guramasy bilen habarlaşyň we anketa resminamalaryny ýerine ýetirmek üçin müşderiniň adyndan hereket ediň, bu anketa wagtyny tygşytlap we müşderiler üçin kynçylyklary azaldyp biler.

• Zawod barlaglaryny geçirmekde müşderilere kömek ediň we zawod barlaglarynda tapylan soraglary çözmäge kömek ediň.Öndürijilere HOWPSUZ işgärleri taýýarlamak boýunça standart maslahat beriş, laboratoriýa desgalaryny kärendesine almaga kömek ediň.

Synag aralygy

Akylly PD çalt zarýad bermek, akylly inwertor toplumy, akylly öý, akylly durmuş enjamlary, akylly yşyklandyryş önümleri, täze nesil maglumat tehnologiýasy önümleri, akylly ses we wideo önümleri, ýokary derejeli önümçilik enjamlary, akylly rozetkalar, lukmançylyk enjamlary, howpsuzlyk we gözegçilik enjamlaryny ölçemek we dolandyryş enjamlary Garaşyň.