Sosial taýdan işe alyň

Positionerleşişi

Işe kabul ediş bölümi

Işleýän ýeri

Işe kabul ediş sany

Wagt goýberiň

Daşary ýurtdaky satyjylar

Daşary ýurtly satyjylar üçin işe almak talaplary

1. Açyk pikirli, başgalar bilen aragatnaşyk saklamaga, gowy hyzmat düşünjesi bilen.

2. Synag we sertifikasiýa pudagyna düşüniň we synag we sertifikasiýa goldaw beriň.

3. Satyş tejribesi, daşary ýurtly hytaýlylar ileri tutulýar.

4. Bize goşulmak üçin hoş geldiňiz, kompaniýamyz size has gowy ösüş bermek üçin platforma hödürlär.