Iýmit aragatnaşyk materiallary laboratoriýasy

Laboratoriýa syn

“Anbotek” -iň iýmit aragatnaşyk materiallary pudagynda köp ýyllyk hünär tehniki gözlegleri we synag tejribesi bar.CNAS we CMA tarapyndan ykrar edilen meýdanlar, dünýädäki aragatnaşyk sebitlerinde azyk aragatnaşyk materiallarynyň howpsuzlygyna ünsi jemläp, dünýädäki azyk aragatnaşyk materiallarynyň häzirki howpsuzlyk gözegçilik talaplaryny öz içine alýar.Azyk aragatnaşyk materiallary üçin milli / sebit düzgünlerine we ülňülerine gözegçilik we düşündiriş.Häzirki wagtda dünýädäki onlarça ýurduň synag we maslahat beriş hyzmatlaryna eýe bolup, Hytaýa, Japanaponiýa, Koreýa, Europeanewropa Bileleşigine we agza ýurtlara (Fransiýa ýaly) eksport edilip bilner., Italiýa, Germaniýa we ş.m.), ABŞ we beýleki ýurtlar, azyk aragatnaşyk materiallaryny öndürijiler bir gezeklik synag we sertifikasiýa hyzmatlaryny edýärler.

Laboratoriýa mümkinçilikleri Giriş

Haryt kategoriýasy

• Stol üçin gap-gaçlar: gap-gaçlar, tabaklar, çorbalar, çemçe, käse, gazana we ş.m.

• Aşhana gap-gaçlary: küýzeler, belgi, kesiş tagtasy, poslamaýan polatdan aşhana gap-gaçlary we ş.m.

• Iýmit gaplaýyş gaplary: dürli iýmit gaplaýyş haltalary, içgi iýmit gaplary we ş.m.

• Aşhana enjamlary: kofe maşyn, şireli, blender, elektrik çäýnek, tüwi bişiriji, peç, mikrotolkunly peç we ş.m.

• Çagalaryň önümleri: çaga çüýşeleri, rahatlandyryjylar, çaga içýän käseler we ş.m.

Standart synag

• 5B 1935/2004 / EC

• ABŞ FDA 21 CFR 170-189-njy bölüm

• Germaniýa LFGB 30 we 31-nji bölüm

• Italiýanyň ministrleriň 1973-nji ýylyň 21-nji martyndaky karary

• Japanaponiýa JFSL 370

• Fransiýa DGCCRF

• Koreýa iýmit arassaçylygy standarty KFDA

• Hytaý GB 4806 seriýasy we GB 31604 seriýasy

Synag elementleri

• Sensor synagy

• Doly göçmek (bugarmagyň galyndysy)

• Jemi gazyp almak (hloroform ekstraktlary)

• Kaliý permanganat sarp etmek

• Organiki üýtgemeleriň umumy mukdary

• Peroksidiň bahasy synagy

• Floresan madda synagy

• Dykyzlygy, ereýän nokady we çözüliş synagy

• Reňkleýji we dekolizasiýa synagynda agyr metallar

• Material kompozisiýanyň derňewi we ýörite metal göçüş synagy

• Agyr metal çykarylyşy (gurşun, kadmium, hrom, nikel, mis, arsen, demir, alýumin, magniý, sink)

• Aýratyn göçüriş mukdary (melaminiň göçmegi, formaldegidiň göçmegi, fenolyň göçmegi, ftalatyň göçmegi, heksawalent hromyň göçmegi we ş.m.)