Hytaýda üpjün edijileri dolandyrmak

Hytaý üpjün edijileriniň bu problemalaryndan henizem alada galýarsyňyzmy?

Supplier management in China

Anbotek tehnologiýasyny, kynçylygy ýok etmek üçin 5 artykmaçlygy saýlaň

01. Okuw: üpjün edijilere dürli ýurtlara önümleriň maksatly kadalaşdyryjy talaplary bilen üpjün ediň.

02. Materiallary dolandyrmak: Maddy satyn alyş standartlaryny düzmek we material çeşmelerine gözegçilik etmek.

03. Taýýar önümleriň nusgalyk barlagy: taýýar önümleriň nusgasy, wagtynda jogap bermek we tapylan hil meselelerini bejermek.

04. Ösüş: önüm dizaýny üçin gowulaşdyrmak tekliplerini bermek.

05. Kabul etmek: kabul etmek müşderiniň tabşyryk talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar.