Ygtybarlylyk laboratoriýasy

Laboratoriýa syn

“Anbotek Reliability Lab” elektron we elektrik bilen baglanyşykly önümleri barlamakda ýöriteleşen tehniki hyzmat guramasydyr.Önümiň öndürijiliginiň ygtybarlylygyny öwreniň we müşderilere önümiň hilini ýokarlandyrmakda kömek ediň.Önümiň ösüşinden, önümçiliginden, önümiň soňky öndürijiliginden, satuwdan soňky hyzmatyna ibermekden, önümiň ömrüne baha bermekden, önümiň hilini ýokarlandyrmakdan we önümiň töwekgelçiligini peseltmekden.Müşderiler üçin çykdajylary azaltmak we marka gurmak.Häzirki wagtda CNAS, CMA we şuňa meňzeş dürli şahadatnamalar alyndy.Synag hyzmatlaryndan tehniki hyzmatlara çenli bir nokatly hyzmat.

Laboratoriýa mümkinçilikleri Giriş

Laboratoriýa düzümi

• Howanyň daşky gurşaw barlaghanasy

• Duz sepmek barlaghanasy

• Daşky gurşawy goramak synpy (IP) barlaghanasy

• Mehaniki gurşaw barlaghanasy

• Toplumlaýyn daşky gurşaw barlaghanasy

Synag mazmuny

• Daşky gurşaw boýunça synaglar: ýokary temperatura, pes temperatura, yzygiderli çygly ýylylyk, üýtgeýän çygly ýylylyk, temperaturanyň üýtgemegi, temperatura / çyglylyk kombinasiýasy, bitarap duz sepmek, asetat pürküji, mis çaltlandyrylan asetat spreýi, IP suw geçirmeýän, IP tozan geçirmeýän, UV, ksenon çyrasy

• Mehaniki gurşaw synagy: yrgyldy, zarba, düşmek, çaknyşmak, IK goragy.

• Garrylyk gurşawy synagy: MTBF, garrylyk synagy, ozonyň garramagy, gazyň poslamagy.

• Daşky gurşawyň beýleki synaglary: dakmak, simleri sokmak, düwmäniň ömri, der poslama, kosmetiki poslama, ISTA, ses, kontakt garşylygy, izolýasiýa garşylygy, basyşa garşylyk, ýangyn saklaýjy, üç integral temperatura / çyglylyk titremesi synagy.

Haryt kategoriýasy

• Elektron we elektrik önümleri

• Akylly syýahat önümleri (deňagramly awtoulag, öwrümli awtoulag, skuter, elektrik welosiped)

• Pilotsyz, robot

• Akylly transport

• Demir ýol

• Energiýa saklaýan batareýa, güýç batareýasy

• Akylly lukmançylyk önümleri

• Polisiýa elektron enjamlary

• Bankda ýörite elektron enjamlary

• Mekdep elektron enjamlary

• Akylly önümçilik senagat elektron enjamlary

• Simsiz modul / esasy stansiýa

• Howpsuzlyk elektron enjamlaryna gözegçilik

• Elektrik önümleri

• Awtoulag materiallary we bölekleri

• Yşyklandyryş önümleri

• Konteýner ibermek